• banner_produkti
  • Kompleti i testit të shpejtë të gjakut okult fekal (FOB) (Anali imunokromatografik)

    Kompleti i testit të shpejtë të gjakut okult fekal (FOB) (Anali imunokromatografik)

    Përdorimi i synuar Kompleti i testit të shpejtë të gjakut okult fekal (FOB) (Anali imunokromatografik) është i përshtatshëm për zbulimin cilësor in vitro të hemoglobinës njerëzore (Hb) të pranishme në mostrat e fekaleve njerëzore.Parimi i testimit Kompleti i testit të shpejtë të gjakut okult fekal (FOB) (Anali imunokromatografik) është një analizë kromatografike me rrjedhje anësore.Ka dy linja të veshura paraprakisht, linjën e testimit "T" dhe linjën e kontrollit "C" në membranën nitroceluloze.Linja e testit është e veshur me një antitrup të klonit të hemoglobinës kundër njeriut dhe ku...