• banner_produkti
  • Promovimi i procesit të zhvillimit të barnave

    Promovimi i procesit të zhvillimit të barnave

    Informacione të përgjithshme Portofoli i bioantitrupave të klasit të parë dhe më të mirë në klasë është krijuar për të adresuar nevoja të rëndësishme mjekësore të paplotësuara nëpërmjet zhvillimit të terapive proteinike mono dhe bi-specifike, konjugateve të ilaçeve të antitrupave dhe agjentëve stimulues të makrofagëve për pacientët në mbarë botën.Historia Zbulimi novator i teknologjisë së antitrupave monoklonal (mAb) nga Kohler dhe Milstein në 1975 ofroi mundësinë e krijimit të antitrupave si një klasë terapeutike (Kohler & Milste...